/>

Riktlinjer vid sjukdom

Barn är ofta infekterade. Även i grunden friska barn kan få infektioner mer eller mindre ofta. Det är vanligt att ett barn har fem infektioner på ett år och inte ovanligt att det kan ha upp till tio. Det kan visa sig som snuva, hosta, diarré, kinkighet, onormal trötthet eller feber.

Om ditt barn blir sjukt eller om det händer en olycka tar personalen alltid kontakt med dig som vårdnadshavare. Det är därför viktigt att du lämnar korrekta kontaktuppgifter till både hem och arbetsplats så att personalen snabbt kan få kontakt med dig.

Det är barnets behov som är avgörande för om barnet ska vara hemma. Ett sjukt och hängigt barn bör ha lugn och ro för att kunna återhämta sig på bästa sätt. Barnets allmäntillstånd, det vill säga hur barnet äter, sover och orkar delta i gruppverksamhet, är i regel avgörande för om barnet kan vistas i förskolan.

Beträffande Coronavirus, Covid-19 är riktlinjer från Folkhälsomyndigheten gällande förskola och skola:

"För att minska risken för smittspridning ska barn och personal vara uppmärksamma på symtom som feber, hosta och svårigheter att andas och vid sådana symtom hålla sig hemma. Det gäller även vid lättare symtom som halsont, snuva och muskel- och ledvärk. Rekommendationerna gäller oavsett om man varit på resa innan man blev sjuk eller inte. Elever och personal ska liksom alla andra i samhället stanna hemma så länge man känner sig sjuk och man ska vara symtomfri i två dagar innan man får gå tillbaka till förskolan.”