Norlandia Förskolor Svartbäcken

Norlandia Förskolor Svartbäcken erbjuder en trygg, utvecklande och lekfull lärmiljö där barnens nyfikenhet och lärande stimuleras. 

Svartbäcken ligger som vårt namn antyder i stadsdelen Svartbäcken i Uppsala och erbjuder 52 förskoleplatser fördelade på tre avdelningar. Verksamheten är inrymd i en anrik sekelskiftsvilla med montessoriinspirerad lärmiljö. Genom vårt pedagogiska arbete genomför vi under året olika teman och aktiviteter för att stimulera våra barn till nya lärdomar och erfarenheter. Vi har en egen innergård med utomhusleksaker där våra barn vistas dagligen. I närområdet finns gott om grönområden, lekplatser och bibliotek som vi regelbundet besöker. 

Det dagliga mötet och dialogen med barnets vårdnadshavare skapar ett ömsesidigt förtroende, trygghet och glädje till hela familjen. Vi lever efter mottot; tillsammans skapar vi en förskola med utgångspunkt för barnens bästa. Vårdnadshavare är alltid välkomna att ta del av verksamheten.